Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Bądźmy wonnością Chrystusową

Na dzisiejszym nabożeństwie niedzielnym (13.01.2018) inspirującym kazaniem opartym m.in. o fragmenty Biblii z 2 M.5,21 oraz 2 Kor.2,14-16 i Kzn. Sal 10,1 – usługiwał pastor Piotr Karaś. Zwiastowanie poruszało temat wonności Chrystusowej, która w Biblii symbolizuje chodzenie z Jezusem i świeżość przeżywania Boga przez chrześcijan. Czy kroczymy drogami Jezusowymi, czy też pozwalamy aby złe myśli gnieździły się w naszych umysłach? Można w różny sposób definiować „aromat” Chrystusowy, ale to przede wszystkim Boży zapach miłości. Jezus „pachniał” ofiarą, cierpieniem i gotowością do niesienia pomocy, przebaczeniem i miłością. Przebywając w bliskości Chrystusa, także i my przesiąkamy Jego zapachem – tzn. nabieramy Jego cech. Jednak czasem decyzje ludzkie podejmowane bez Boga – przynoszą złe rezultaty, co można porównać do przykrego zapachu, który rozchodzi się wokół i działa na nas wręcz odpychająco. Dlatego powinniśmy obserwować swoje reakcje w codziennym życiu, aby rozpoznać czy rzeczywiście trwamy w Chrystusie. Toczymy w naszym życiu walkę, o której powodzeniu możemy zdecydować, gdy obierzemy właściwy kierunek zwracając się ku Bożej łasce i trwając w społeczności z Panem. W odpowiedzi na zwiastowane Słowo Boże wiele osób wyszło do przodu prosząc starszych Kościoła o modlitwę a Boga o wsparcie na drodze podążania za Chrystusem i bycia wonnością Chrystusową.
Na dzisiejszym nabożeństwie przemyśleniami w oparciu o Psalm 103 a także o potrzebie i sensie nauczania dzieci Słowa Bożego mówił brat Ireneusz Wolf – misjonarz z misji „Brot des Lebens”. Z kolei brat Dariusz Pomorski, który witał dziś wiernych zgromadzonych na nabożeństwie, podzielił się przemyśleniami o Bożej przychylności dla sprawiedliwych, którą obiecuje Bóg w Psalmie 1 a także o przywileju ludzi wierzących chodzenia w światłości Jezusowej. Słowo z Listu do Hebrajczyków 4,14-16 odczytał oraz modlitwę dziękczynną do Boga za dowody miłosierdzia i łaski oraz zbawienie – wzniósł starszy zboru – Piotr Leder.

W odpowiedzi na zwiastowane Słowo Boże wiele osób wyszło do przodu prosząc starszych Kościoła o modlitwę a Boga o wsparcie na drodze podążania za Chrystusem
Przemyśleniami w oparciu o Psalm 103 a także o potrzebie i sensie nauczania dzieci Słowa Bożego mówił brat Ireneusz Wolf – misjonarz z misji „Brot des Lebens”

Tekst i zdjęcia: Dariusz Pomorski