Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Nasza wizja i misja

Jezus przyszedł po to, by „szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10). W ślad za naszym Mistrzem pragniemy docierać z Ewangelią do zgubionych, przyprowadzać ich do Chrystusa i wyposażać do nowego życia z Bogiem. Modlimy się, wierzymy i pragniemy być:

Kościołem Chwały – doświadczającym Bożej obecności,

Kościołem Nadziei – sięgającej każdego człowieka,

Kościołem Relacji – rodzinnych i przyjacielskich,

Kościołem Słowa – zmieniającego ludzkie życie!

Więcej o nas – tutaj.