Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Czas Przełomów: Dzień Pierwszy

Dziś rozpoczynamy długo wyczekiwany tydzień modlitwy i postu. Nazwaliśmy go „Czasem Przełomów” wierząc, że sprawcą tychże – najbardziej autentycznych przemian – jest sam Pan (zob. 2 Sm 5,20). Tęsknimy, modlimy się i zabiegamy o dobre, trwałe, duchowe zmiany w naszym Kościele i otoczeniu. Zaczynamy jednak od modlitwy o przełom w sercach. Naszych sercach. Bo przecież każda zmiana, Boża zmiana, musi zacząć się od nas samych. Ode mnie.

Zdarzyło się, że do popularnego onegdaj ewangelisty Rodney’a „Gypsy” Smitha (1840-1947) przyszedł ktoś i poprosił o radę. – Jak sprawić, by w naszym kościele rozpoczęło się przebudzenie? Gypsy Smith miał odpowiedzieć następująco: – Jeśli naprawdę chcesz przebudzenia, udaj się do swojego domu, zamknij drzwi. Następnie weź kredę i na środku swojego pokoju narysuj okrąg. Uklęknij później w samym środku tego miejsca i módl się: „Spraw Panie, by przebudzenie zaczęło się dokładnie od środka okręgu”.

Czekasz na zmianę? Zacznij od siebie. Tyle – tylko i aż tyle…

Przed nami Dzień Pierwszy: Modlitwa o przełom w sercach. Modlimy się o nawrócenie, osobiste zwrócenie do Boga. Modlimy się o ducha upamiętania, pokuty, o skruszenie gleby naszych serc, by Boże Słowo mogło się w nich zakorzenić. Modlimy się o przemianę wewnętrzną, byśmy zapragnęli być bliżej Pana.

Każdego dnia modlimy się o pięć obszarów (i jeden z nich w szczególności) : 1) Przełom w sercach, 2) Przełom w rodzinach, 3) Przełom w Kościele, 4) Przełom w kraju, 5) Przełom na świecie. Każdego dnia spotykamy się wieczorem o 18:30 na modlitwie w zborze. W sobotę o 18:30 kończymy modlitwą o przebudzenie. Zwieńczeniem tygodnia modlitw będą niedzielne nabożeństwa poranne. Zapraszamy dołącz do nas!

Pastor Piotr