Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Jest jedno Najwyższe Imię!

Celem naszego życia jest uwielbienie Najwyższego! Szukanie Jego chwały, nie zaś własnej… Gdy Bóg zatrzymuje cię w twoich bezrozumnych, podszytych pychą planach (por. 1 M 11,1-9) – to tak naprawdę okazuje ci miłosierdzie! Ratuje przed głupotą. Bóg powstrzymuje dzieło diabła! Krew Baranka powstrzymuje niszczącą moc grzechu. Wróć do oddawania czci Bogu! – „Dlatego Bóg szczególnie Go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem — na chwałę Boga Ojca” (Flp 2:9-11 SNP). „Nie nas Panie, nie nas, ale swoje imię otocz chwałą!” (Ps 115,1). W ostatnią niedzielę (24.01.2021) kazanie pt. „Najwyższe imię – Jego czy twoje?” oparte zostało o fragment z 1 M 11,1-9 (to znana historia o budowaniu Wieży Babel – kazanie oraz zapis całego nabożeństwa znajdziesz na grupie TV „Nowe Życie” – transmisje z nabożeństw). W Słowie szukaliśmy wspólnie odpowiedzi na trzy ważne pytania, z którymi konfrontuje nas Pan: Co uczynisz z Bożym darem? Co uczynisz z Bożym przykazaniem? I wreszcie najważniejsze: Co zrobisz z Jezusem (zob. Mt 27,22)? Nie odrzucaj Jezusa! Bóg wciąż wyciąga do Ciebie swoją rękę. Wciąż jeszcze trwa czas łaski – czy skorzystasz z niego? Czy zaufasz Panu i uchwycisz się Jego wyciągniętej ręki aby żyć z Nim na wieki?