Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Niesiemy nadzieję

Jednym z elementów naszej wizji jest kościół niosący nadzieję drugiemu człowiekowi. Mówimy, że pragniemy być Kościołem Nadziei sięgającej każdego człowieka. Z tego powodu prowadzimy w Łodzi przy ul. Gdańskiej 29 Misję „Nowa Nadzieja”.

Działamy na Polesiu już blisko dwie dekady, organizując pomoc najuboższym mieszkańcom naszego miasta. Trafiają do nas osoby uzależnione, w kryzysie bezdomności, ale też po prostu ubogie, które ledwie wiążą koniec z końcem. Przychodzą by otrzymać ciepły posiłek, wsparcie terapeutyczne, serdeczny uśmiech i co najważniejsze – pomoc duchową. Bez Pana Jezusa cała nasza działalność nie miałaby sensu. Przekonaliśmy się o tym już nie raz, że jedynie Jezus potrafi prawdziwie przemienić życie ludzkie! A ponieważ otrzymaliśmy darmo pomoc z Bożych rąk, darmo pragniemy przekazywać ją dalej.

I ty możesz do nas dołączyć! Możesz zrobić to na trzy sposoby: 1) zostać wolontariuszem Misji, 2) modlić się o nas, 3) wspierać Misję materialnie i finansowo. Podobnie jak to miało miejsce ostatnio, w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Dzięki wolontariuszom, zebranym od zborowników darom rzeczowym i środkom finansowym mogliśmy zorganizować w Dniu Wigilii wspaniałe świąteczne spotkanie, z ciepłym posiłkiem, paczkami, w atmosferze wspólnego śpiewania i opowiadania o Jezusie. Święta jednak minęły, a my nadal chcemy pomagać. Bo ludzie na pomoc czekają nie tylko „od święta”. Mamy kilka ambitnych planów na ten rok – odremontowanie pomieszczeń naszej misyjnej siedziby, doposażenie kuchni, zwiększenie liczby wykwalifikowanych wolontariuszy i podniesienie jakości naszych działań – tak by trafiający do nas ludzie mogli otrzymać kompleksowe wsparcie.

Obecnie spotkania terapeutyczne oraz biblijne (połączone zazwyczaj z gorącym posiłkiem) w naszej Misji odbywają się we wtorki i w czwartki. Pandemia nieco pokrzyżowała nam plany. Duże spotkania musieliśmy rozbić na szereg mniejszych, wydajemy też posiłki na wynos. Wciąż oferujemy potrzebującym indywidualne konsultacje. Na Gdańskiej potrzebujący mogą się umyć oraz nieodpłatnie zaopatrzyć się w naszym misyjnym „butiku” w nowe ubrania. Dziękujemy Wam za wsparcie, modlitwy, okazywane Misji zainteresowanie i prosimy o jeszcze! Pan Jezus mówi: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnie uczyniliście” (Mt 25,40).