Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Moc Bożego Słowa

Ps 119,105.130

„Twoje Słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek […] Wykład twoich słów oświeca, uczy prostych ludzi rozsądku ”

Naszą wizją jest Kościół Słowa przemieniającego ludzkie życie. Bóg mówi: „Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają siewcy ziarno, a jedzącemu chleb, tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do Mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę, i spełnia pomyślnie to z czym je wysłałem” (Iz 55,10). Dlatego pragniemy wsłuchiwać się w Boży Głos, uczyć się Jego przykazań, poznawać mądrość i serce naszego Boga! Słuchając Słowa – nie tyle sami, swoimi ludzkimi wysiłkami, próbujemy dostosować się do Jego wymagań, ile więcej jeszcze – doświadczamy mocy Słowa! Gdy Bóg stwarzał świat, powiedział i stało się. Panie, powiedz Słowo i przemień mnie. Chcę żyć dla Ciebie i tak jak tego sam chcesz – módlmy się.

PK