Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Wielki Piątek: Wykonało się!

Wielki Piątek w Kościele „Nowe Życie” w Łodzi – nabożeństwo z 2.04.2021 już można obejrzeć na naszym kanale YouTube. Czytania biblijne: Mk 14,12-26; Łk 22,39-71; 23,1-12; Mt 27,11-44; Mk 15,33-41; Łk 23,44-48; Jan 19,25-30. Mowa o Krzyżu jest mocą Bożą dla nas, którzy dostępujemy zbawienia (1 Kor 1,18). Wsłuchaj się w teksty Ewangelii i módl się wraz z nami. Włącz się w atmosferę uwielbienia Boga i przyjmij drogocenny dar Zbawienia. Wykonało się!