Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Gotowe serce

„Lecz Pan powiedział do Samuela: Nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale Pan patrzy na serce” 1 Sm 16,7

Bóg wzbudza w dzisiejszych czasach armię oddanych Mu sług – ludzi nie koniecznie oznaczających się tężyzną fizyczną, jednakże silnych sercem! Pan dobiera sobie żołnierzy i patrzy nie na mięśnie lecz serca. Znajduje i namaszcza tych, którzy mają serca gotowe do służby, do walki a także do uwielbienia Boga (Ps 108,1-5). Czy masz gotowe serce? Z jakiegoś powodu Bóg upodobał sobie serce Króla Dawida. Gdy inni widzieli w nim nieudacznika, słabeusza, niedojrzałego jeszcze chłopca – Pan widział w nim serce sługi, pełne pokory i uniżenia. Gdy Eliab, rodzony brat Dawida, posądził go o przewrotność serca (1 Sm 17,28) – Pan widział w nim serce waleczne, które już wkrótce miało o sobie dać znać w zwycięskiej bitwie z Goliatem. Gdy Mikal, żona Dawida, widziała w swym mężu kompromitującego się w oczach innych lekkoducha (2 Sm 6,20-22), Bóg widział w nim serce gotowe do uwielbienia. Niezależnie od tego, co sądzą lub mówią o Tobie inni ludzie, naprawdę ważne jest to, jakim widzi Ciebie Bóg. A Bóg patrzy na serce.