Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Bądź odważny, silny i ufaj!

Za nami niesamowite nabożeństwo z udziałem gości z Open Doors. Bóg dotykał naszych serc podczas uwielbienia, pocieszał i umacniał swym Słowem. – Życie z Panem Jezusem to jest coś więcej, niż chodzenie po urodzajnych winnicach – to także chodzenie po pustyni. To jest coś więcej, niż chodzenie po nasłonecznionych łąkach – to także chodzenie ciemną doliną – mówił w ostatni niedzielny poranek (16.05.2021) przedstawiciel Open Doors w Polsce, Dariusz Pacan. Organizacja Open Doors monitoruje i niesie pomoc prześladowanym chrześcijanom na świecie. Każdego roku publikuje Światowy Indeks Prześladowań, wskazując miejsca na kuli ziemskiej, w których sytuacja jest najtrudniejsza i najboleśniejsza. – Wolność jest wielkim darem – mówił nasz gość – jednak nie wszyscy na świecie cieszą się taką wolnością, jaką znamy… Omawiając u Was Indeks prześladowań wspomniał, że na tym obszarze 50. krajów, które obejmuje Światowy Indeks Prześladowań, żyje ok. 5 mld ludzi, z czego 760 mln to chrześcijanie. 250 milionów spośród nich doświadcza poważnych prześladowań. Pójście za Jezusem wiąże się dla tych chrześcijan z płaceniem ogromnej ceny. O tym także mówi wyraźnie Ewangelia. Nie możemy być wobec tego faktu obojętni. – Wobec zranień stłuczeń i skaleczeń wszyscy jesteśmy równi – mówił nasz gość.
 
Lekcja, jaką odbieramy od prześladowanych chrześcijan może być dla nas ogromną zachętą. Musimy pamiętać, że każde uderzenie w Boży lud jest uderzeniem w Pana. – Jeśli przechodzisz przez jakieś doświadczenie, a życie twoje jest zagrożone – dzielił się z nami brat Dariusz – szatan próbuje cię złamać. Jak wówczas reagujesz? Możesz jednak dobrze wykorzystać czas kryzysu. Czy obrazisz się na Boga? A może powiesz: Panie, nawet jeśli nie rozumiem dlaczego mnie to spotyka, wiem, że masz wszystko pod kontrolą. Ufam ci. Kryzys – jak powiada chińskie przysłowie – ujawnia nasz charakter. Chodzi o to, byś zachował wiarę, a nawet o coś więcej. Bóg może sprawić, że w czasie mroku twoja wiara wzrośnie. Bowiem, jak powiada Pismo, w ucisku okazuje się wiara i wytrwanie świętych. Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie, teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań…” Mk 10,29-30. Badaj zatem swoje serce i czuwaj. Bądź odważny, silny i ufaj Panu. Weź całą zbroję Bożą, bo wolą Bożą jest to, byś ostał się nawet wówczas gdy przeciwnik skierował w twą stronę całe salwy pocisków złego.