Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Prośmy o deszcz późnej pory deszczowej! Noc Modlitwy już w najbliższy piątek!

„Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej!” (Zach 10,1)

Pragniemy deszczu Bożej Obecności. Deszczu Ducha Świętego. Pisaliśmy kiedyś o „małej chmurze i deszczu błogosławieństwa” – tutaj. To zachęta ze Słowa, jaką odebraliśmy podczas jednego z nabożeństw- słowem dzielił się z nami brat Piotr. Pan wzywa nas, byśmy nie ustawali w modlitwach, w szukaniu Jego Obecności. Mówi do nas, jak prorok w historii z 1 Królewskiej 18 powiedział do swego sługi: „Wejdź wyżej i spójrz…”

Czy widzisz? Czy dostrzegasz symptomy Bożego działania w swoim życiu, w rodzinie, w kościele? Śpiewamy ostatnio dość często w zborze piękną, inspirującą pieśń: „Nawet kiedy nie widzę Ty działasz, nie zmieniasz się i cały czas działasz!” Taki jest nasz Pan! On działa! On przychodzi do nas z odpowiedzią. Czas Bożego nawiedzenia, w co gorąco wierzymy i o co się modlimy, zbliża się, a „mała chmurka” z kazania Piotra, nie jest już taka mała. Można nawet rzec, że rośnie nam w oczach! Chcemy jednak wołać jeszcze mocniej, gorliwiej i jeszcze bardziej szukać Bożej obecności. Bo ważne jest, by nie zatrzymać się w miejscu podziwiania chmury – ważne, byśmy doświadczyli niebiańskiego deszczu, wylania Ducha Świętego, przebudzenia! I o to się módlmy.

Pastor