Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Wybierz Jezusa! Podsumowanie serii kaznodziejskiej „Wybierz”

Wreszcie, po dłuższej już przerwie, spotkaliśmy się razem – wszyscy razem – by wielbić Boga i wysłuchać nauczania kończącego cykl kazań pod wspólnym tytułem „Wybierz”. Bóg dotykał nas, prowadził, kruszył serca i rozpalał pragnienie podążania za Nim. Zachęcamy do odsłuchania kazań, przeżycia jeszcze raz niepowtarzalnej atmosfery ostatnich nabożeństw. Poniżej podsumowanie serii kaznodziejskiej „Wybierz”:

Część I. Dwa pastwiska: Wybierz dobrą cząstkę (Marta i Maria) – tutaj obejrzysz nagranie

Tekst biblijny: Łuk.10,38-42. To pierwsze kazanie z serii „Wybierz” oparte o historię Marii i Marty. Wybierz dobrą cząstkę! Usiądź obok Marii i wsłuchaj się w głos Jezusa! Wszystko, czego potrzebujesz to bliskość Jezusa, a jeżeli czegoś ci najbardziej brak – gdy chodzisz sfrustrowany, złościsz się na innych – to bliskość Boga. Wybierz!

Część II. Dwie bramy: Wybierz obfite życie (Abraham i Lot) – tutaj obejrzysz nagranie

Tekst biblijny: Mt 7,13-14; 1 M 13,1-13. Drugie kazanie z cyklu „Wybierz” oparte o historię o rozstaniu Abrama z Lotem. Zawsze podejmuj decyzje z Jezusem. Wybierz obfite życie i prawdziwą wolność! A jeśli dałeś się zaciągnąć w ciemną bramę – Bóg ma moc wyrwać cię z tej diabelskiej pułapki. Warunkiem uzyskania wolności jest wywyższenie Jezusa. Wybierz!

Część III. Dwie drogi: Wybierz większe bogactwo (Mojżesz i Chobab) – tutaj obejrzysz nagranie

Tekst biblijny: Liczb 10,29-36; Hebr 11,24-26. Trzecie kazanie z cyklu „Wybierz” oparte o historię Mojżesza i Chobaba. Mojżesz zaprasza swego szwagra, Chobaba, do pójścia Bożą drogą. Czy gotów jesteś pójść za Bogiem, za Jego pomysłem na twoje życie? Mojżesz już wcześniej dokonał tego wyboru – uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Wybierz!

Część IV. Dwie odpowiedzi: Wybierz prawdę – wybierz Jezusa (Dawid i Natan) – tutaj obejrzysz nagranie

Tekst biblijny: J 8,31-36; 2 Sam 12,1-7; Ez 8,7-9. To ostatnie rozważanie z cyklu „Wybierz” oparte o historię Dawida i Natana. Tylko Jezus, który jest prawdą, ma moc rozerwać kajdany grzechu, kłamstwa i fałszywych przekonań. Bóg w swojej wielkiej miłości upomina się o człowieka. A Natan – okazał się człowiekiem, który wybrał prawdę. Stał się narzędziem, którego Bóg użył do wyzwolenia Dawida – lustrem i szkłem powiększającym, dzięki któremu Dawid zajrzał w głąb swego serca. Czy odpowiesz Bogu „tak, potrzebuję zmiany”? Wybierz!