Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Wizyta gościa z Niemiec

– Żeby coś otrzymać, trzeba najpierw coś dać – mówił na porannym niedzielnym nabożeństwie nasz gość, brat Irek Wolf z Niemiec. Oddaj Bogu chwałę! Oddaj siebie na służbę Bogu. Gość podkreślił też jeden ważny wyraz w Psalmie 92,13 – niepozorne słówko „aby”. Wezwani jesteśmy „aby” obwieszczać, że Pan jest prawy! Tą samą zresztą myślą dzielił się wcześniej pastor podczas uwielbienia – zostaliście wybrani, powołani „abyście” rozgłaszali jaki jest Bóg (1 P 2,9 UBG). – Kiedy uwielbiamy Boga, moc ciemności ucieka – mówił gość z Niemiec. Demony drżą! Uwierz, bo jeśli nie uwierzysz, nie ostoisz się – nawoływał. Przesłanie, jakim dzielił się z nami pochodziło z księgi proroka Jeremiasza 1,17 „nie lękaj się, abym cię nie napełnił lękiem przed nimi”. Bóg posyła nas, by nieść poselstwo innym i wzywa nas przy tym, „nie lękajcie się ludzi”. Dziękujemy Bogu za cudowny czas społeczności Bożego ludu! Mnóstwo radości, wdzięczności i gorąca atmosfera uwielbienia. Chcemy więcej Jezusa!