Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Moc posłuszeństwa

– Bóg jest głodny (por. Mt 21,18)! Spragniony owoców w naszym życiu! Nie może się ich doczekać (Łk 13,6-9) i dał wszystko, byśmy mogli owocować – mówił pastor w głoszonym Słowie zatytyłowanym „Moc Posłuszeństwa”, drugim już kazaniu z serii #BógMaMoc (zapis całego nabożeństwa obejrzysz już na kanale YouTube – link w dziale „media”). Potrzebujemy odkryć na nowo tajemnicę owocowania – moc życia w posłuszeństwie Bogu i Jego Słowu. Usłuchaj głosu Pana a spłyną na Ciebie, dosięgną cię wszystkie błogosławieństwa! (5M 28,2). – Jeżeli brak ci owoców, brak mocy, i niebezpiecznie zbliżyłeś się do granicy nieposłuszeństwa, której nie wolno przekraczać, jest jeszcze nadzieja. „Jeszcze jeden rok!” Pan Zastępów (Iz 1,9) angażuje całą swą moc, bo posłał swego Jednorodzonego Syna, byś mógł żyć pięknym i błogosławionym życiem – słyszeliśmy. Bóg jest taki dobry. Tak mocno porusza nas w ostatnim czasie, wzywa, przyciąga do siebie i zmienia. Dziękujemy Bogu za niedzielne uroczyste, ale jakże bardzo rodzinne i radosne spotkanie w „Nowym Życiu”! Cieszymy się, że przybyliście tak licznie mimo urlopowego sezonu. Że razem, w jedności i całym sercem wielbić mogliśmy Pana. Przynosić do niego modlitewne prośby. Bóg cię kocha! Walczy o ciebie. Bądź zwycięzcą! Bądź błogosławiony w wydawaniu owoców na Jego chwałę!