Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Boża przychylność

O Bożej przychylności, wytrwałym kroczeniu drogą Pana i dniu Dobrej Nowiny mówił w ostatnią niedzielę brat Josh z Indii. Swoje zwiastowanie oparł na starotestamentowej historii o czterech trędowatych (2 Król 7,3-11). Ci czterej mężczyźni w czasie kryzysu, zamiast umierać z przerażenia i głodu, wkroczyli do obozu wroga. Zastali tam opuszczone, pełne różnych kosztowności namioty, po tym jak wrogowie – za sprawą Boga – wcześniej uciekli w popłochu. Nie zatrzymali skarbu dla siebie, ale postanowili podzielić się nim z innymi. Tak jest z wszystkim, co otrzymujemy od Pana. Otrzymujemy to w obfitości, po coś, dla jakiegoś ważnego celu. Nie dla siebie samych, lecz by dzielić się z bliźnimi. Boża przychylność, łaska i miłosierdzie, które znajdują źródło w Bożej miłości, pomnażają się, gdy dzielimy je z innymi. Uwielbiamy za to naszego Zbawcę! Jest hojny w obdarowywaniu nas, w miłosierdziu i przebaczaniu. Mądry w nieskończonej miłości. Doświadczamy Go tak bardzo na każdym nabożeństwie. Bogu dzięki za dzisiaj! Za Boży kościół, wypełnioną po brzegi salę, czas radosnego uwielbienia i duchowej zachęty.