Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Największa bitwa

– Jeżeli Bóg poradził sobie z żywiołem morskim, jest w stanie poradzić sobie z żywiołem w nas! Fale, z którymi walczyli uczniowie (Mt 14,24) stały się podnóżkiem dla stóp Jezusa (w. 25). Jego wolą jest, byśmy chodzili wraz z Nim po wzburzonej wodzie. Nie pływali, lecz zwycięsko kroczyli. Nie rozglądali się przezornie wokół, lecz zatopili wzrok w Chrystusie – mówił pastor. Bóg działał już od pierwszej minuty nabożeństwa, kiedy tylko zespół uwielbienia zaczął prowadzić nas w oddawaniu czci Bogu. Jakże wdzięczni jesteśmy Panu! Brat Irek Wolf, który jeszcze przed kazaniem podzielił się świadectwem Słowa podsumował to tak: – Kiedy uwielbialiśmy Pana zaczęło się coś dziać w duchowej rzeczywistości. Pan dał podczas uwielbienia wykład języków: Teraz wielu ludzi zostanie uwolnionych, brzmiało słowo od Pana, z wielu zostaną zerwane kajdany śmierci i piekła. Przez wielu przeszła już moc Boża. To się stało! Wierzcie. Bo tam gdzie jest Duch Pański tam wolność. To pomieszczenie zostało napełnione Duchem Świętym. Duch Święty zstąpił i świątynia została napełniona chwałą.
O największej bitwie, największym zwycięstwie i najpotężniejszej broni mówił w ostatnią niedzielę pastor Piotr w trzecim już kazaniu z serii #BógMaMoc zatytułowanym „Największa bitwa” (➡️ nagranie nabożeństwa wraz z uwielbieniem, świadectwem gościa z Niemiec i kazaniem pastora można już odtworzyć na FB oraz na kanale YouTube). Tytułowa największa bitwa to bój o nasze serca. To wojna między zgorzknieniem i złością (z jednej strony) a przebaczeniem i miłością (z drugiej). Miłość Boża jest największą bronią. Największe zwycięstwo zaś to zwycięstwo Bożego przebaczenia nad poczuciem krzywdy, rozgoryczenia i pragnieniem odwetu. Kazanie oparte zostało na fragmencie z Ewangelii Mateusza 14,22-33, gdzie mowa jest o Panu Jezusie kroczącym po falach wzburzonego jeziora.
Ostatnie miesiące to szczególny czas Bożego poruszenia, to także czas boju modlitewnego, którego owoce z łaski Bożej zaczynamy coraz wyraźniej dostrzegać. Wdzięczni jesteśmy Panu Jezusowi za Bożą rodzinę, za Kościół. Za Was! I czekamy na kolejne spotkania…
 Inne cytowane fragmenty biblijne podczas nabożeństwa: 2 Moj 17,8-13; Iz 43,1-5; Ps 56,14; Judy 1,24-25