Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Odwiedzili nas Norwedzy

Odwiedzili nas dzisiaj bracia z Norwegii: Asmund (Safety Shelter Foundation) i Joachim (New Life Church). Za nami czas wspólnej modlitwy i pięknych, wzruszających świadectw. Przywieźli ze sobą transport specjalistycznego sprzętu dla osób niedowidzących w ramach projektu „Zobaczyć Razem”, który mamy przywilej wspólnie realizować. Cieszymy się!