Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Potężne Imię

„Jak potężne jest Imię Twe!” – śpiewaliśmy podczas kolejnego Wieczoru Chwały, który odbył się w ostatni piątek o 20:00. – Nie ma innego Imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Tylko Imię Jezus przynosi zwycięstwo. Dlatego w tym Imieniu mówimy: Wstań i chodź! (Dz 3,6) – ogłaszaliśmy. Uwielbienie Pana Jezusa Chrystusa jest jedynym celem tych comiesięcznych wieczornych spotkań. Uwielbienie, które w konsekwencji pozwala doświadczyć autentycznej wolności, zrzucić kajdany grzechu i potępienia, otwiera nas na działanie Bożego Ducha. A gdzie Duch Pański tam wolność. Zapraszamy w kolejne uwielbieniowe piątki – następny w listopadzie. Jak zwykle o dwudziestej.