Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Gotowe jest serce – koncert w Hamilton (2019)

W dniach 14-31 października b.r. pastor Piotr wraz z żoną Iwoną odwiedzili zbory Polskiego Kościoła Pełnej Ewangelii w Kanadzie. Usługiwali pieśnią, Słowem oraz modlitwą podczas Dni Skupienia w London, Hamilton i Toronto (codziennie odbywały się nabożeństwa) a także na konferencjach dla małżeństw i na spotkaniu dla kobiet. Opowiadali o Jezusie i składali świadectwo o Jego uzdrowieńczej mocy podczas koncertów ewangelizacyjnych, które odbyły się w Toronto i w Hamilton. Była to już kolejna misyjna podróż naszego pastora do zborów polonijnych w Kanadzie. Poniżej można posłuchać fragmentów koncertu ewangelizacyjnego, który odbył się w 2019 roku, w Polskim Kościele Pełnej Ewangelii w Hamilton.

Gotowe jest serce (Ps 57)
Gwiazda w mych ciemnościach
Tak wiele już minęło lat
Wzgardzony (Iz 53)
Powiedz Mu
Twe drogi / Boże cudów