Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

40. dniowy łańcuch postu i modlitwy

Rozpocznij rok modlitwą – tutaj więcej informacji.