Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Błogosławieni

– Jesteś błogosławiony (z gr. „szczęśliwy”), gdy dochodzisz do skraju swoich możliwości… Tam bowiem, gdzie towarzyszy ci poczucie utraty sił, panowania nad sytuacją, gdy jesteś skrajnie wyczerpany i ogłaszasz duchowe bankructwo – On, Bóg, manifestuje swoje Królestwo w twoim życiu. On rządzi! On przejmuje władzę! – brzmiała zachęta ze Słowa głoszonego w niedzielny poranek. Nowy Rok rozpoczęliśmy pierwszym rozważaniem z serii, którą zapowiedział pastor, opartej na Ewangelii Mateusza 5,1-12 zatytułowanej „Błogosławieni”. – Pragniesz błogosławionego życia? – słyszeliśmy – Musisz znaleźć się w Nim (Ef 1,6)! Nie ma Ośmiu Błogosławieństw bez relacji z Jezusem! – jeśli nie mogłeś być z nami, nagranie nabożeństwa odtworzysz na naszym kanale YouTube – tutaj.
Zapraszamy na kolejne spotkania, nabożeństwa, modlitwy których ostatnio jest całkiem sporo. Pamiętajmy o naszym 40. dniowym łańcuchu postu i modlitwy. Już słyszymy pierwsze świadectwa o tym, jak Bóg odpowiada, gdy Jego dzieci pragną być bliżej Niego.