Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Błogosławione okoliczności

– W życiu człowieka wierzącego nie ma miejsca na sytuacje pechowe lub szczęśliwe przypadki… Bóg ma swój plan w stosunku do każdego z nas, a bycie cichym i łagodnym oznacza zgodę na ów plan i jego „błogosławione okoliczności” – ufne przyzwolenie na sposób w jaki Bóg nas prowadzi, kształtuje i zmienia! „Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię” Mt 5,5 – słyszeliśmy w niedzielę w kolejnym już kazaniu pastora z serii #blogoslawieni. Poruszające serca uwielbienie, żywa społeczność z Bogiem, radość i pokój jakim wypełnia nas Pan sprawiają, że chcemy jeszcze głośniej śpiewać całym sercem: „Wiem, że nie ma nikogo jak Ty”!