Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Wielki Piątek

Dziękujemy Bogu za błogosławiony wielkopiątkowy wieczór „W cieniu Krzyża”. Poruszające pieśni, w których prowadziła nas grupa uwielbienia, modlitwa inspirowana odczytywanymi fragmentami Bożego Słowa, Wieczerza Pańska, podczas której doświadczaliśmy realnej mocy dzieła Golgoty – to wszystko było możliwe, bowiem „Wykonało się!”
Jeśli chcielibyście wrócić do czytanych fragmentów Pisma, poniżej zamieszczamy referencje biblijne wraz z nazwiskami osób prowadzących modlitwę. Życzymy Wam błogoławionych Świąt Zmartwychwstania Pana!

Iz 53,1-10 Wzgardzony był i opuszczony (D. Pomorski)
Mk 14,12-26 Ostatnia Wieczerza i zapowiedź zdrady (A. Moskal)
Mt 26,47-56 Jezus zdradzony i schwytany (P. Bester)
Mk 15,1-15 Jezus przed Piłatem i ułaskawienie Barabasza (K. Nadolski)
Mk 15,16-32 Jezus wyszydzony i ukrzyżowany (P. Michalski)
Łk 23,27-48 Nie płaczcie nade mną – Łotr prosi o miłosierdzie (M. Kasiński)
Jan 19,23-37 Wykonało się (J. Gawrysiak)
1 Kor 11,23-26 Wieczerza Pańska (P. Karaś)