Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Uwielbienie: Baranek i Lew – każdy przed Nim się pokłoni

Ty w niebie masz swój dom
Królestwo każde skłoni się
Łańcuchy zrywasz me
Gdy mimo bólu wielbię Cię
Nikt nie zatrzyma Ciebie, Panie
 
Nasz Bóg jest potężny
To Lew z rodu Judy
Pan niezwyciężony
Nikt Go nie pokona
I każdy przed Nim się pokłoni
 
Nasz Bóg jest Barankiem
Zgładzonym za grzech
Żeby świat móc odkupić
Przelano Jego krew
I każdy się pokłoni
Przed Barankiem i przed Lwem
I każdy przed Nim się pokłoni
 
On Królem Królów jest
Otwórzmy przed Nim wszystkie drzwi
Sam Bóg w miłości swej
Z niewolni chce uwolnić mnie
Nikt nie zatrzyma Ciebie, Panie
 
Nasz Bóg jest potężny
To Lew z rodu Judy
Pan niezwyciężony
Nikt Go nie pokona
I każdy przed Nim się pokłoni
 
Nasz Bóg jest Barankiem
Zgładzonym za grzech
Żeby świat móc odkupić
Przelano Jego krew
I każdy się pokłoni
Przed Barankiem i przed Lwem
I każdy przed Nim się pokłoni
 
Nikt nie zatrzyma Ciebie, Panie
 
„The Lion and the Lamb”, Leeland