Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Po głębinie mogę iść! Ty rozdzielasz wody mórz…

– Bóg pokazuje dziś, że nie ma takich wód, których nie mógłby rozdzielić – niezależnie, czy jest to morze rozpaczy, ocean beznadziei, czy rwąca rzeka twardych okoliczności życia – mówił na ostatnim niedzielnym nabożeństwie pastor Piotr Karaś (zapis nabożeństwa jest już na kanale YT) – Rozdziela je dziś przed nami w mocy Chrystusa i daje oglądać swoje zwycięstwo. Dlatego śpiewamy: „Znalazłeś / Wyrwałeś / A wielkie wody nie zalały mnie / O Jahwe / Walczy za mnie święty Bóg / Krzyk zwycięstwa mogę wznieść / Alleluja, alleluja / Ty rozdzielasz wody mórz / Po głębinie mogę iść / Alleluja, alleluja”! Zespół uwielbienia prowadził wspólnotę w pieśniach i modlitwach. Słowo, którym w ramach cyklu #Powołani usługiwał pastor, zatytułowane było „Autorytet sługi”. Po pierwsze, nasze powołanie wynika z relacji z Bogiem a nasz autorytet duchowy jest tym silniejszy, im głębsza jest nasza relacja z Nim – zostaliśmy powołani, by być wyłączną Bożą własnością (Ps 114,1; Rz 1,1). Po drugie, nasze powołanie wynika z łaski – nasz autorytet duchowy jest tym silniejszy, im pełniej polegamy na zasługach Chrystusa a burzymy wszystko, co opiera się na naszej własnej sprawiedliwości (Flp 3,9; Joz 3,16; Jr 1,10). Po trzecie, nasze powołanie wynika z wiary – nasz autorytet duchowy jest tym silniejszy, im odważniej kroczymy w wierze, nie zaś w zwykłym zarozumialstwie (Hebr 11,29).

Dziękujemy, że byliście z nami, dziękujemy Bogu za cudowny czas wspólnej modlitwy i duchowych poruszeń. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogles uczestniczyć w nabożeństwie zachęcamy do odsłuchania nagrania (na FB i YT). Błogosławimy Wam i do zobaczenia wkrótce!