Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

W najbliższą niedzielę 5.06.2022, w Zielone Święta, zapraszamy na nabożeństwo o godz. 11:00. Wraz z całym Kościołem Zielonoświątkowym pragniemy dziękować Bogu za dar Pięćdziesiątnicy i oczekiwać na ponowne napełnienie Duchem Świętym. Nabożeństwo połączymy z Wieczerzą Pańską, na dzieci zaś czekają specjalne atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Serdecznie zapraszamy!