Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Osiem osób w ostatnią sobotę przyjęło Chrzest Wiary. „Postanowiłem iść za Jezusem” – cieszyliśmy się, śpiewając na ostatnim nabożeństwie

„Postanowiłem iść za Jezusem, nie wrócę już!” – na ostatnim nabożeństwie wyśpiewaliśmy te słowa wraz z nowo ochrzczonymi, a następnie wspólnie przystępowaliśmy do Stołu Pańskiego. Życie z Bogiem jest cudowne! Chrystus jest naszym współczującym i miłosiernym Arcykapłanem. Do Niego możesz przyjść ze swoim bólem, zranieniem – On jest najlepszym Lekarzem – mówił pastor w kazaniu. Podobnie jak biblijny Jabez (1 Kron 4,9-10) możesz zawołać do Boga, bo On wynagradza tych, którzy Go szukają (Hebr 11,6). Niedzielne przesłanie oparte na historii Jabeza poświęcone było 10 oznakom dojrzałości duchowej. Duchowa dojrzałość nie popada w pułapkę samowystarczalności, wierzy w moc błogosławieństwa. Rozumie, że prawdziwa wolność przychodzi z wewnętrznym uzdrowieniem. – Można rozerwać kajdany u rąk i nóg a mieć jednocześnie związane, skute łańcuchami serce. Dlatego wszyscy potrzebujemy najpierw rozszerzyć swoje zaciśnięte serca (por. 2 Kor 6,11) by Bóg mógł poszerzyć paliki naszych namiotów (Iz 54,2)… Nagranie nabożeństwa dostępne jest już na naszym kanale YT: tutaj.