Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Zanurzeni w Chrystusa

Wielka Radość! Prawdziwe święto – swoją decyzję pójścia za Jezusem potwierdziły dziś kolejne ochrzczone osoby! Był to już drugi chrzest po tym, jak na początku wakacji powitaliśmy w Bożej rodzinie osiem osób. Przywołując słowo z Listu do Galacjan 3:27-29 (PLNT) głosił dziś pastor: „Zostaliście zanurzeni w Chrystusa i jest On tak blisko was, jak ubranie, które macie na sobie. Nie ma już więc różnicy między Żydem a poganinem, niewolnikiem a człowiekiem wolnym, mężczyzną a kobietą—zjednoczeni w Chrystusie Jezusie wszyscy stanowicie jedność. A skoro należycie do Niego, jesteście potomkami Abrahama i zgodnie z obietnicą otrzymujecie dar od Boga”. Kazanie pt. „Zanurzeni w miłości” na kanwie ŁK 7,36-50 zachęcało do bliskiej relacji z Jezusem. Po chrzcie razem przystępowaliśmy do Wieczerzy Pańskiej. Na koniec zaś – jak na rodzinę, Bożą rodzinę przystało – cieszyliśmy się rozmowami i wspólnym posiłkiem. Cudownie, że byliście! Niech Jezus będzie uwielbiony!

Wszyscy spragnieni w słabości swej
Przyjdźcie do źródła
By zanurzyć swe serca w nim
Odrzuć bóle i smutki, daj obmyć się
W wodach jego miłości
Pragnij głębiej zanurzyć się

#nowenarodzenie #nowezycielodz #chrzest