Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Przeprawmy się na drugi brzeg – rozważanie Słowa

– Istnieją trzy powody, dla których możemy być spokojni, płynąc po wzburzonych falach wraz z Jezusem: 1) Jego Obietnica, 2) Jego Obecność i 3) Jego Pokój. Jeśli nie mogłeś być z nami w środę, posłuchaj rozważania Słowa, którym dzieli się pastor Piotr Karaś.