Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Bohaterowie wiary – nowy cykl rozważań

„BOHATEROWIE WIARY” to nowy cykl rozważań w #nowezycielodz oparty na 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków. Zapraszamy w niedzielę 26.03.2023 r. na pierwsze kazanie z tej serii, którym podzieli się pastor Piotr Karaś. „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy […] Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu…” (Hebr 11,1.6).