Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Przypomnę sobie lepiej dzieła Pana

O pewności w Jezusie, Jego miłosierdziu, łasce, litości, obietnicach, przychylności. O tym, że wszystko cały czas trwa, jest dostępne i się nie kończy, dzielił się podczas środowego nabożeństwa Piotr Michalski.