Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Refleksja nad Bożą miłością

Bądź przekaźnikiem Bożej miłości, aby ona rozlewała się na innych! O Bożej miłości, która jest dostępna dla każdego i prowadzi w najlepszym kierunku dzielił się brat Witold Ignaczak podczas środowego nabożeństwa.