Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Z łaski przez wiarę

O Bożej łasce na podstawie fragmentu o synu marnotrawnym z Ew. Łukasza 15, 11-32 dzielił się Jarosław Gawrysiak podczas środowego nabożeństwa. Zapraszamy do wysłuchania.