Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Najpierw Królestwo – Nabożeństwo 14.04.2024

Bóg nigdy się od nas nie odwraca. On pragnie, abyśmy to my kierowali swoją twarz w Jego stronę. Podczas tego nabożeństwa gościliśmy Pastora Tadeusza, który przyjechał z bratem Dimą z Białorusi. Przyjechali do nas z niesamowitymi świadectwami, przez które Bóg wyraźnie do nas mówił, żebyśmy najpierw szukali Jego królestwa a wszystko inne będzie dodane. Szukajmy relacji z Nim, bo ma cudowny pokarm i wzrost dla naszego życia. Dziękujemy Bogu za ten wspaniały poranek. 
 
‚Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają siewcy ziarno, a jedzącemu chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do Mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę, i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. ‚
Izajasza 55:10-11