Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Ziemia jest Pańska

Ziemia należy do Pana i wszystko to, co na niej. Zaufaj Mu, On może uczynić drogi na morzu, i źródła wody na pustkowiu, ponieważ On jest stworzycielem. Należymy do Pana do stworzyciela tego świata. Ziemia jest pełna Jego chwały. Na ostatnim niedzielnym nabożeństwie dzielił się Josh Isaac Raj. Zapraszamy do wysłuchania nagrania, które jest dostępne na YouTube.

‚Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają On bowiem założył ją na morzach I utwierdził ją na rzekach. ‚

Księga Psalmów 24:1-2