Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Gotowe jest serce – koncert w Hamilton (2019)

W dniach 14-31 października b.r. pastor Piotr wraz z żoną Iwoną odwiedzili zbory Polskiego Kościoła Pełnej Ewangelii w Kanadzie. Usługiwali pieśnią, Słowem oraz modlitwą podczas Dni Skupienia w London, Hamilton i Toronto (codziennie odbywały się nabożeństwa) a także… Read More