Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Zanurzeni w Chrystusa

Wielka Radość! Prawdziwe święto – swoją decyzję pójścia za Jezusem potwierdziły dziś kolejne ochrzczone osoby! Był to już drugi chrzest po tym, jak na początku wakacji powitaliśmy w Bożej rodzinie osiem osób. Przywołując słowo z Listu do Galacjan… Read More

Drugi chrzest w wakacje

Czas wakacji to w „Nowym Życiu” czas misji i działań ewangelizacyjnych (na zdjęciach relacja z jednego z wakacyjnych nabożeństw podsumowującego działania Generacji Plus w Łodzi). Cieszymy się z wizyt gości, wspólnie radośnie wielbiąc Pana! Jednak naszą największą radością… Read More

Wspaniały koncert Celebrant Singers

Za nami wspaniały koncert Celebrant Singers! Dziękujemy, że przyszliście – cudowna atmosfera tego spotkania, przesłanie o Bożej miłości i łasce dotykało wielu serc! Audytorium wypełniło się po brzegi, tak wielu mieliśmy gości – jednak chcemy więcej: niech Dobra… Read More

Celebrant Singers w Łodzi | Koncert na żywo! | 21.07.2022 godz. 18:00

Celebrant Singers to 28 osobowy zespół wokalno-instrumentalny z Kalifornii (USA) wykonujący muzykę Gospel kierowany przez Jona Stemkoskiego. Od chwili powstania zespół grał już w ponad 100 krajach świata, głosząc przesłanie o Bożej miłości. W lipcu przyjeżdżają do Polski,… Read More

5 stopni duchowego zanurzenia

Słowem o „pięciu stopniach duchowego zanurzenia” na kanwie Ez 47,1-12 dzielił się w niedzielę Zesłania Ducha Świętego pastor Piotr (tutaj obejrzysz nabożeństwo). – Wejdź do życiodajnej rzeki, poddaj się Duchowi Świętemu – brzmiała zachęta z Bożego Słowa. Możesz… Read More

Bp Marek Kamiński: Zburz warownie wroga!

Długo będziemy pamiętać to niesamowite spotkanie! Tak wiele Bożych poruszeń. Wdzięczni jesteśmy za służbę Słowem i modlitwą gości – mimo, że przybyli do nas w nieco innym niż spodziewanym składzie. Bp M. Panoczko niestety – z powodu kłopotów… Read More

Poruszeni powiewem Bożego Ducha

Dwa tygodnie temu odwiedził nas pastor Oleg Lugovskyy wraz z żoną Inną – pochodzą z Ukrainy, a od wielu już lat działają misyjnie w Polsce. Zakładają zbory i ewangelizują. Także w Łodzi powstaje kolejna ukraińska społeczność wierzących! Bóg… Read More

Weekend z Generacją Plus

Cudowne, radosne świętowanie Bożej Obecności w bardzo młodzieżowym gronie – tak zapamiętamy ostatni weekend. Dziękujemy, że byliście z nami! – Kiedy Bóg przychodzi, przemienia życie, daje radość, wnosi świeżość i doświadczamy Bożej pełni – dzielił się Słowem lider młodzieżowej… Read More

Już w Domu Ojca

„Gdy, Panie mój, odwołasz mię ze świata, Gdy olśni mię Twej chwały wiecznej blask, Gdy dana będzie mi czystości szata I Ciebie ujrzę, Jezu, Królu łask, [:Me serce wtedy hymn zaśpiewa Ci: Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty… Read More

Niedziela Misyjna

Boża rodzina znów razem! Za nami bardzo rodzinna i bardzo misyjna niedziela. Modliliśmy się dziękując Bogu za misję w Gagauzji, prosząc o błogosławieństwo dla działań misyjnych w Nepalu (opowiedział o nich nasz misjonarz Piotr) oraz w Sieradzu, gdzie… Read More