Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Refleksja nad Bożą miłością

Bądź przekaźnikiem Bożej miłości, aby ona rozlewała się na innych! O Bożej miłości, która jest dostępna dla każdego i prowadzi w najlepszym kierunku dzielił się brat Witold Ignaczak podczas środowego nabożeństwa.  

Przypomnę sobie lepiej dzieła Pana

O pewności w Jezusie, Jego miłosierdziu, łasce, litości, obietnicach, przychylności. O tym, że wszystko cały czas trwa, jest dostępne i się nie kończy, dzielił się podczas środowego nabożeństwa Piotr Michalski.

Czy Bóg mnie opuścił?

Czy Bóg mnie opuścił? Jak wielu wierzących zadaje sobie to pytanie w trudnych sytuacjach? Brat Witold Ignaczak dzieli się słowem na środowym nabożeństwie w oparciu o doświadczenia z życia Hioba. Wielkie wody nie zaleją nas, bo Pan jest… Read More

Cudowność Bożego Słowa

O słuchaniu głosu Pana opowiadał nam na środowym nabożeństwie br. Piotr Michalski. Cudowne, głębokie przesłanie! – Boże Słowo jest tak niezgłębione i cudowne, że wciąż zaskakuje nas czymś nowym! Jest życiem i lekarstwem (Prz 4,22)

Bądź spokojny, nie ustawaj w gorliwości

Bądź spokojny, nie ustawaj w gorliwości – tym pozornym zaprzeczeniem zaciągniętym z 2 księgi Królewskiej zachęcał nas brat Piotr Bester na środowym nabożeństwie. Zachęcamy do wysłuchania tego cennego rozważania Słowa

Przeprawmy się na drugi brzeg – rozważanie Słowa

– Istnieją trzy powody, dla których możemy być spokojni, płynąc po wzburzonych falach wraz z Jezusem: 1) Jego Obietnica, 2) Jego Obecność i 3) Jego Pokój. Jeśli nie mogłeś być z nami w środę, posłuchaj rozważania Słowa, którym… Read More

Spójrz z perspektywy Nieba!

Spójrz z perspektywy Nieba – zachęcał w ostatnią środę brat Witek Ignaczak, starszy naszego zboru odpowiedzialny za Kościół Dziecięcy. Dzielił się rozważaniem o życiu Mojżesza. Sami posłuchajcie:

O prawdziwej wolności

O prawdziwej wolności w Chrystusie mówił w środę na nabożeństwie brat Jarek – jeśli nie mogłeś być z nami, zachęcamy do wysłuchania tego cennego rozważania Słowa.

Bóg uwalnia od strachu – posłuchaj kazania z nabożeństwa środowego

W wakacje kontynuujemy spotkania – modlitewne poniedziałkowe, nabożeństwa środowe oraz spotykany się na wieczorze modlitwy i uwielbienia w ostatni piątek miesiąca. W ostatnią środę słowem o tym, jak pokonać lęki oraz osobistym świadectwem dzielił się brat Piotr Rydzewski…. Read More

Bóg Przymierza

O tęczy jako znaku Bożej sprawiedliwości ale także miłosierdzia mówił podczas nabożeństwa środowego brat Andrzej. Jeśli nie mogłeś być z nami a chciałbyś posłuchać zapraszamy do odsłuchania podcastu.