Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Otwórz szeroko drzwi!

O przeszkodach w rozwoju duchowym, gaszeniu Ducha (1 Tes 5,19), zasmucaniu Go naszymi grzechami i potrzebie osobistego nawrócenia oraz nawrócenia całej wspólnoty (por. 1 P 4,17) była mowa na wczorajszym środowym nabożeństwie. – Nie ma zbliżenia się do… Read More

Słowo z ostatniej niedzieli: Moc Krwi Jezusa

O tym, jak wielką moc ma Krew Baranka ofiarowanego za nas – Jezusa Chrystusa – mówiliśmy na ostatnim nabożeństwie połączonym z Wieczerzą Pańską. Krew Jezusa ma moc oczyścić – wybielić nasze życie tak, że dzięki łasce Bożej nasza… Read More

Jest jedno Najwyższe Imię!

Celem naszego życia jest uwielbienie Najwyższego! Szukanie Jego chwały, nie zaś własnej… Gdy Bóg zatrzymuje cię w twoich bezrozumnych, podszytych pychą planach (por. 1 M 11,1-9) – to tak naprawdę okazuje ci miłosierdzie! Ratuje przed głupotą. Bóg powstrzymuje… Read More

Otrzyj łzy!

„Chwała Mu, nie zatrzymał Go grób! Żyje dziś, Bóg może wszystko! Zmartwychwstał i zwycięstwo nam dał – żyje dziś, Bóg może wszystko!” – śpiewaliśmy całym Kościołem podczas jednego z nabożeństw. Jezus prawdziwie może wszystko! W biblijnej  historii z… Read More

Modlitwa o przebudzenie

Dziś szosty dzień naszego czuwania modlitewnego – modlitwa o przebudzenie. Modlimy się, by Pan wysłał robotników na żniwo swoje. Modlimy się o ponowne napełnienie Duchem Świętym i wyposażenie Kościoła w dziele ewangelizacji. Modlimy się, by Pan działał w… Read More

Dzień Piąty: Przełom na świecie

Modlitwa o narody? O cały świat? Czy trochę nie przesadzamy? Tak, do tego jesteśmy powołani, jako Kościół Jezusa. Bo „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał… Read More

Dzień Czwarty: Przełom w kraju

📖„A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!” (Jer 29,7) ⏰ Nie jest sprawą przypadku, gdzie się urodziłeś, gdzie jest… Read More

Dzień Trzeci: Modlitwa o Kościół

Dziś dzień modlitwy o Kościół. Boży – Pana Jezusa Chrystusa – Kościół. Naszą duchową rodzinę w Łodzi, jak i cały Kościół Zielonoświątkowy w Polsce. O co się modlić? Pięknie wyraził to brat Piotr, jeden z naszych liderów: „Dziś… Read More

Dzień Drugi: Przełom w Rodzinie

Ps 127,1-2 „Jeśli Pan domu nie zbuduje,Próżno trudzą się ci, którzy go budują.Jeśli Pan nie strzeże miasta,Daremnie czuwa stróż.Daremnie wcześnie rano wstajecie,I późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach:Wszak on I we śnie obdarza umiłowanego swego” Biblia nie… Read More

Czas Przełomów: Dzień Pierwszy

Dziś rozpoczynamy długo wyczekiwany tydzień modlitwy i postu. Nazwaliśmy go „Czasem Przełomów” wierząc, że sprawcą tychże – najbardziej autentycznych przemian – jest sam Pan (zob. 2 Sm 5,20). Tęsknimy, modlimy się i zabiegamy o dobre, trwałe, duchowe zmiany… Read More