Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Inspiracja

„Przyprowadzili go zatem do Jezusa, zarzucili na zwierzę swe wierzchnie okrycia, a On na nim usiadł. I wielu ludzi rozpostarło na drodze swoje szaty, inni z kolei ułożyli gałązki ścięte z pól. A ci, którzy Go poprzedzali i… Read More

Budujmy

Bóg chce, byśmy budowali. Przychodzi czas, kiedy trzeba zbudować dom – ten dom duchowy, którym jesteśmy – mówił w środę Piotr Rydzewski. Każdy budynek, jak i każdy człowiek potrzebuje fundamentu. Jest nim Jezus (1 Kor 3,11). Jednak na… Read More

Moc Bożego Słowa

Ps 119,105.130 „Twoje Słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek […] Wykład twoich słów oświeca, uczy prostych ludzi rozsądku ” Naszą wizją jest Kościół Słowa przemieniającego ludzkie życie. Bóg mówi: „Gdyż jak deszcz i… Read More

Otwórz szeroko drzwi!

O przeszkodach w rozwoju duchowym, gaszeniu Ducha (1 Tes 5,19), zasmucaniu Go naszymi grzechami i potrzebie osobistego nawrócenia oraz nawrócenia całej wspólnoty (por. 1 P 4,17) była mowa na wczorajszym środowym nabożeństwie. – Nie ma zbliżenia się do… Read More

Słowo z ostatniej niedzieli: Moc Krwi Jezusa

O tym, jak wielką moc ma Krew Baranka ofiarowanego za nas – Jezusa Chrystusa – mówiliśmy na ostatnim nabożeństwie połączonym z Wieczerzą Pańską. Krew Jezusa ma moc oczyścić – wybielić nasze życie tak, że dzięki łasce Bożej nasza… Read More

Blisko Boga

Nie możesz żyć świętym życiem bez bliskiej relacji z Bogiem. Nie możesz żyć w bliskiej relacji z Bogiem bez świętego życia.

Skarby Bożych Obietnic

„Nie przepadło ani jedno słowo ze wszystkich dobrych słów, które Pan wypowiedział wobec domu Izraela. Każde się spełniło” (Joz 21,45) Bóg jest wierny. Znów o tym przypomina. On jest wierny. Kropka. Na nic złowieszcze zapowiedzi, interpretacje, spekulacje. On… Read More

Trudne czasy

Ostatnio w różnych wypowiedziach medialnych i prywatnych często przewija się zwrot: „trudne czasy”. Narzeka się, że zakazano wejścia do lasów i na place zabaw, wychodzenia z domu poza konieczną potrzebą, uczestnictwa w zgromadzeniach… Smucimy się z powodu tego,… Read More

Zapalone lampy, przepasane biodra

Kochany Boży Kościele,„Niech wasze biodra będą przepasane, a lampy zapalone” (Łk 12,35) – to słowo, którym pragniemy pobłogosławić Was na koniec dnia modlitwy i postu, w jakim wszyscy uczestniczyliśmy, i który zakończyliśmy modlitwą w domach o godz. 18:00…. Read More

Jedno serce – silni w czasie kwarantanny

– Wierzę, że Pan mówi do nas dzisiaj o sercu, jednym sercu Bożego ludu. Do serca swego ludu Pan kieruje słowo: „Nie wpadaj w zamęt. Nie bój się!” – mówił w niedzielę pastor. Poniżej znajdziesz fragmenty, które pozwolą… Read More