Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Kontakt

Adres

NOWE ŻYCIE

Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Łodzi

ul. Jaracza 95/97

90-244 Łódź

Tel: +48 42 678 04 73 |+48 502 658 548

E-mail:

Nabożeństwa

Niedziela – godz. 11:00 (główne z transmisją online)

Środa – godz. 18:00 (modlitewno-uwielbieniowe)

Poniedziałek – godz. 18:30 (modlitewne)

Kancelaria

Kancelaria zboru czynna jest przed nabożeństwami i po spotkaniach.

Konto bankowe

Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Łodzi

PKO BP S.A. I/O Łódź

59 1020 3352 0000 1502 0127 5395

Podstawa prawna

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dn. 20.02.1997r. (Dz.U. nr 41, p. 254)