Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Pastor

pastor Piotr Karaś

Pastorem Kościoła „Nowe Życie” w Łodzi jest Piotr Karaś, prezbiter, doktor teologii, wykładowca w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie, dyrektor Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” w Polsce. Pastor Piotr od 2012 roku jest prezbiterem okręgowym Okręgu Centralnego oraz członkiem Prezydium Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego, w której odpowiada za edukację, służbę społeczną i nauczanie. Ukończył studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W służbie towarzyszy mu żona Iwona (na co dzień kieruje pracą specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie). Mają dwóch synów: Szymona i Jakuba.

Przeczytaj ostatnie wpisy w dziale „SŁOWO PASTORA” – CZYTAJ TUTAJ!

Przeczytaj także – Istniejemy, by nieść ludziom żywą Nadzieję… Jezusa!