Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Wsparcie dla Kościoła

Wdzięczni jesteśmy bardzo za ofiarność wszystkim, którym zależy na rozwoju naszego Kościoła. Bez tego praktycznego wymiaru okazywania wdzięczności Bogu, nasz zbór nie mógłby funkcjonować. Dzięki Waszym wpłatom możemy pomagać potrzebującym, na różne sposoby głosić Ewangelię i stwarzać przestrzeń duchowego wzrastania dla wszystkich pokoleń. Wsparcie finansowe pozwala zapewnić zaplecze sprzętowe i lokalowe, tak by w naszym kościele mogły odbywać się nabożeństwa, spotkania chrześcijańskie oraz wiele innych dobrych inicjatyw. Dziękujemy!

Przekaż ofiarę online

Logo Tpay

Darowizny (ofiary) na kościół można również wpłacać na konto.

Dla wpłat krajowych:

Nazwa konta: Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Łodzi

Bank: PKO BP S.A. I/O Łódź

Nr rachunku: 59 1020 3352 0000 1502 0127 5395

Tytuł: darowizna na cele kultu religijnego

Dla wpłat zagranicznych:

Account name: Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Łodzi

Bank: PKO BP S.A. I/O Łódź

KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW

IBAN: PL 59 1020 3352 0000 1502 0127 5395 (account number)

„A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę … Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu”
2 Kor. 9:8,12