Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Posłuszni w wierze

O poznawaniu siebie poprzez zwierciadła Bożego Słowa które jest wyrazem miłości i posłuszeństwa do naszego Stwórcy mówił podczas środowego nabożeństwa Jarosław Gawrysiak. Zapraszamy do wysłuchania.