Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Błogosławieństwo metanoi

O  błogosławieństwie metanoi, którą powinniśmy rozumieć, żyć każdego dnia i przyjąć, że jest to najwłaściwsza postawa, na podstawie fragmentu z Listu do Hebrajczyków 12 dzielił się pastor Piotr Karaś podczas środowego nabożeństwa. Zapraszamy do wysłuchania.