Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Prośmy o deszcz późnej pory deszczowej! Noc Modlitwy już w najbliższy piątek!

„Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej!” (Zach 10,1) Pragniemy deszczu Bożej Obecności. Deszczu Ducha Świętego. Pisaliśmy kiedyś o „małej chmurze i deszczu błogosławieństwa” – tutaj. To zachęta ze Słowa, jaką odebraliśmy podczas jednego z nabożeństw- słowem dzielił się z nami… Read More

Modlitwa, którą słychać w niebie

„Jeśli zamknę niebo, żeby nie było deszczu, jeśli rozkażę szarańczy, aby pożarła ziemię, jeśli też ześlę zarazę na swój lud; I jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza,… Read More

Nowy cykl kazań pastora: Wybierz dobrą cząstkę!

– Mamy możliwość wyboru dobrej cząstki! Tej, którą wybrała Maria (Łk 10,38-42). To od naszego wyboru zależy, czy przejdziemy przez nasze chrześcijańskie życie rozżaleni, szukający dziury w całym, osądzający innych, czy też spełnieni, radośni, kochający i pełni Bożego… Read More

Gotowe serce

„Lecz Pan powiedział do Samuela: Nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale… Read More

Moc Bożego Słowa

Ps 119,105.130 „Twoje Słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek […] Wykład twoich słów oświeca, uczy prostych ludzi rozsądku ” Naszą wizją jest Kościół Słowa przemieniającego ludzkie życie. Bóg mówi: „Gdyż jak deszcz i… Read More

Otwórz szeroko drzwi!

O przeszkodach w rozwoju duchowym, gaszeniu Ducha (1 Tes 5,19), zasmucaniu Go naszymi grzechami i potrzebie osobistego nawrócenia oraz nawrócenia całej wspólnoty (por. 1 P 4,17) była mowa na wczorajszym środowym nabożeństwie. – Nie ma zbliżenia się do… Read More

Słowo z ostatniej niedzieli: Moc Krwi Jezusa

O tym, jak wielką moc ma Krew Baranka ofiarowanego za nas – Jezusa Chrystusa – mówiliśmy na ostatnim nabożeństwie połączonym z Wieczerzą Pańską. Krew Jezusa ma moc oczyścić – wybielić nasze życie tak, że dzięki łasce Bożej nasza… Read More

Jest jedno Najwyższe Imię!

Celem naszego życia jest uwielbienie Najwyższego! Szukanie Jego chwały, nie zaś własnej… Gdy Bóg zatrzymuje cię w twoich bezrozumnych, podszytych pychą planach (por. 1 M 11,1-9) – to tak naprawdę okazuje ci miłosierdzie! Ratuje przed głupotą. Bóg powstrzymuje… Read More

Otrzyj łzy!

„Chwała Mu, nie zatrzymał Go grób! Żyje dziś, Bóg może wszystko! Zmartwychwstał i zwycięstwo nam dał – żyje dziś, Bóg może wszystko!” – śpiewaliśmy całym Kościołem podczas jednego z nabożeństw. Jezus prawdziwie może wszystko! W biblijnej  historii z… Read More

Modlitwa o przebudzenie

Dziś szosty dzień naszego czuwania modlitewnego – modlitwa o przebudzenie. Modlimy się, by Pan wysłał robotników na żniwo swoje. Modlimy się o ponowne napełnienie Duchem Świętym i wyposażenie Kościoła w dziele ewangelizacji. Modlimy się, by Pan działał w… Read More