Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Bóg ma ostatnie Słowo

– Gdy Hiskiasz otrzymał z rąk wrogich posłów list z pogróżkami, „przeczytał go, poszedł do domu Pana i rozwinął go przed Panem” (2 Król 19,14-19). Zachęcam cię dziś, byś przyszedł ze swoim „złowieszczym listem” do Pana, bo On… Read More

Wstań i chodź!

„Stań prosto na nogach swoich!” (Dz 14,10) – to wezwanie kieruje dziś Bóg do Kościoła. Żeby stanąć prosto na nogach, musisz jednak najpierw uklęknąć przed Jego Tronem – mówił w niedzielnym zwiastowaniu pastor Piotr. Znów razem wywyższaliśmy Chrystusa…. Read More

„Moc przychodzi łagodnie” – czwarta i ostatnia część nauczania z serii „Bóg ma moc”

– Eliasz izolujący się, uciekający, zniechęcony – jak bardzo ten biblijny obraz (1 Król 19,1-15) oddaje nasze dzisiejsze położenie? – pytał w niedzielnym zwiastowaniu pastor. Kazanie zatytułowane „Moc przychodzi łagodnie” kończyło cykl nauczania na temat Bożej mocy (#BógMaMoc)…. Read More

Największa bitwa

– Jeżeli Bóg poradził sobie z żywiołem morskim, jest w stanie poradzić sobie z żywiołem w nas! Fale, z którymi walczyli uczniowie (Mt 14,24) stały się podnóżkiem dla stóp Jezusa (w. 25). Jego wolą jest, byśmy chodzili wraz… Read More

Przewodnik czy izolator?

– Bóg zawsze ma moc, człowiek jednak może skutecznie izolować się przed przyjęciem Bożej mocy – usłyszeliśmy dziś podczas nabożeństwa w słowie pastora zatytułowanym „Przewodnik czy izolator?”. Wiara jest przewodnikiem Bożej mocy – sprawiła, że cierpiąca na krwotok… Read More

Wybierz Jezusa! Podsumowanie serii kaznodziejskiej „Wybierz”

Wreszcie, po dłuższej już przerwie, spotkaliśmy się razem – wszyscy razem – by wielbić Boga i wysłuchać nauczania kończącego cykl kazań pod wspólnym tytułem „Wybierz”. Bóg dotykał nas, prowadził, kruszył serca i rozpalał pragnienie podążania za Nim. Zachęcamy… Read More

Prośmy o deszcz późnej pory deszczowej! Noc Modlitwy już w najbliższy piątek!

„Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej!” (Zach 10,1) Pragniemy deszczu Bożej Obecności. Deszczu Ducha Świętego. Pisaliśmy kiedyś o „małej chmurze i deszczu błogosławieństwa” – tutaj. To zachęta ze Słowa, jaką odebraliśmy podczas jednego z nabożeństw- słowem dzielił się z nami… Read More

Modlitwa, którą słychać w niebie

„Jeśli zamknę niebo, żeby nie było deszczu, jeśli rozkażę szarańczy, aby pożarła ziemię, jeśli też ześlę zarazę na swój lud; I jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza,… Read More

Nowy cykl kazań pastora: Wybierz dobrą cząstkę!

– Mamy możliwość wyboru dobrej cząstki! Tej, którą wybrała Maria (Łk 10,38-42). To od naszego wyboru zależy, czy przejdziemy przez nasze chrześcijańskie życie rozżaleni, szukający dziury w całym, osądzający innych, czy też spełnieni, radośni, kochający i pełni Bożego… Read More

Gotowe serce

„Lecz Pan powiedział do Samuela: Nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale… Read More