Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Przeprawmy się na drugi brzeg – rozważanie Słowa

– Istnieją trzy powody, dla których możemy być spokojni, płynąc po wzburzonych falach wraz z Jezusem: 1) Jego Obietnica, 2) Jego Obecność i 3) Jego Pokój. Jeśli nie mogłeś być z nami w środę, posłuchaj rozważania Słowa, którym… Read More

Wołaj w czasie bitwy!

Wołaj do Boga w czasie walki! Walcz i nie odkładaj tego na później! Złóż w Panu całą swoją nadzieję! – to przesłanie jakie odebraliśmy wczoraj z 1 Kron 5,19-20, jeden z odkrytych w Biblii „skarbów genealogii”, którymi ostatnio… Read More

Boży budowniczowie

– Bóg powołuje dziś budowniczych (1 Kor 3,10)! Musimy rozpoznać czas (Boży „kairos”), w jakim się znaleźliśmy – to czas, by „budować i sadzić” (Jer 1,10). Pragnę przekazać słowo Kościołowi – mówił w niedzielny poranek pastor (tutaj posłuchaj… Read More

5 stopni duchowego zanurzenia

Słowem o „pięciu stopniach duchowego zanurzenia” na kanwie Ez 47,1-12 dzielił się w niedzielę Zesłania Ducha Świętego pastor Piotr (tutaj obejrzysz nabożeństwo). – Wejdź do życiodajnej rzeki, poddaj się Duchowi Świętemu – brzmiała zachęta z Bożego Słowa. Możesz… Read More

Po głębinie mogę iść! Ty rozdzielasz wody mórz…

– Bóg pokazuje dziś, że nie ma takich wód, których nie mógłby rozdzielić – niezależnie, czy jest to morze rozpaczy, ocean beznadziei, czy rwąca rzeka twardych okoliczności życia – mówił na ostatnim niedzielnym nabożeństwie pastor Piotr Karaś (zapis… Read More

Wielkanoc: Nie zatrzymał Go grób!

Nie ma takiej straży, takiej siły, która mogłaby powstrzymać moc zmartwychwstałego Pana – On jest niepokonany! On nie da się zatrzymać! – dzielił się także pastor Piotr. – Grób nie jest twoim ostatecznym przeznaczeniem (Ps 16,10). Zmartwychwstały Pan… Read More

Uczymy się gościnności…

Naszą wizją jest Kościół troszczący się, otwarty na bliźnich. Biblia zachęca nas: „Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli” (Hebr. 13,2). Nikt z nas nie spodziewał się, że słowo „gościnność” w związku… Read More

Zbliż się do Tronu Boga!

– Zbliż się do tronu Boga! To miejsce, w którym znajdziesz pomoc, odnowę, doładujesz duchowe baterie. Jeśli brakuje ci sił, jeśli jesteś wyczerpany, jeśli przygniatają cię codzienne wojenne wieści – przed tronem Łaski jest miejsce, w którym znajdziesz… Read More

Działamy dalej

Drodzy Przyjaciele #nowezycielodz! Dziękujemy Wam za wsparcie. Na chwile obecną mamy w zborze i misji razem 32 osoby z . Ogółem z naszych noclegów skorzystało już ok. 50 osób. Jutro przyjedzie duża grupa 12 osób, ale na krótko…. Read More

Błogosławione uwielbienie

Gdy zewsząd dochodzą wieści wojenne, gdy wydaje ci się, że jesteś bezsilny i bezradny („myśmy bezsilni… nie wiemy też, co czynić” – zob. 2 Krn 20,12) – zwróć się, jak Jehoszafat do Pana (2 Krn 20,3-4) i szukaj… Read More