Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Tydzień Postu i Modlitwy: 4-10.01.2021

Zacznij Nowy Rok modlitwą. Zaplanuj sobie czas i dołącz do całego kościoła w tygodniu postu i modlitwy (4-10.01.2021), który nazywamy „Czasem Przełomów”. Bardzo potrzebujemy uchwycić się Boga, wsłuchiwać się w Jego głos. Przynosić Mu nasze sprawy. Modlić się o siebie samych i nasze rodziny, o Kościół, o sytuację w kraju i na świecie. Każdego dnia od 4 do 10 stycznia nowego roku spotkamy się na wieczornej modlitwie. Stworzymy łańcuch postu i modlitwy – deklarując szczególne dni, w których uzgodnimy post. Nasz Bóg jest Panem Przełomów!