Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Otwórz szeroko drzwi!

O przeszkodach w rozwoju duchowym, gaszeniu Ducha (1 Tes 5,19), zasmucaniu Go naszymi grzechami i potrzebie osobistego nawrócenia oraz nawrócenia całej wspólnoty (por. 1 P 4,17) była mowa na wczorajszym środowym nabożeństwie.
– Nie ma zbliżenia się do Boga na naszych własnych warunkach – tak często wyznaczamy Bogu nasze zaniżone standardy… – głosił pastor. Prawdziwe opamiętanie otwiera szeroko drzwi naszych serc – dopiero wtedy otwieramy się na Boże błogosławieństwo, gdy wyznajemy i porzucamy grzech oraz złe drogi. Przyp 28,13: „Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia”. Otwórz szeroko drzwi serca! Nie gaś Ducha. Na koniec modliliśmy się, prosząc Pana: Wskaż palcem każdą dziedzinę mojego życia, która się tobie nie podoba!