Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Przewodnik czy izolator?

– Bóg zawsze ma moc, człowiek jednak może skutecznie izolować się przed przyjęciem Bożej mocy – usłyszeliśmy dziś podczas nabożeństwa w słowie pastora zatytułowanym „Przewodnik czy izolator?”. Wiara jest przewodnikiem Bożej mocy – sprawiła, że cierpiąca na krwotok kobieta doświadczyła spotkania z uzdrowieńczą mocą Pana (Łk 8,43-48). Nie izoluj się! Doświadcz mocy Pana. Odrzuć całą niewiarę, grzech, podejrzliwość, strach, niepokój. Kochaj, przebaczaj i pozwól by Pan dotknął twoich zranień. Bo nic nie „przewodzi” tak Bożej mocy, jak miłość, wiara, pokora, czy dojrzała łagodność… Dziękujemy Bogu za cudowne chwile we wspólnym uwielbieniu, modlitwach, rozważaniu Słowa. Dziękujemy Bogu za wysłuchane modlitwy i głód Boga, który rozbudza Duch Św. Widzimy się w tygodniu na modlitwie (już jutro, w środę oraz piątek #NocModlitwy). Bóg czeka. Przyjdźmy, by – przywołując dzisiejsze słowa z Ewangelii – dotknąć Pana.