Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Bądź spokojny, nie ustawaj w gorliwości

Bądź spokojny, nie ustawaj w gorliwości – tym pozornym zaprzeczeniem zaciągniętym z 2 księgi Królewskiej zachęcał nas brat Piotr Bester na środowym nabożeństwie. Zachęcamy do wysłuchania tego cennego rozważania Słowa