Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Z Anglii, z Niemiec

W marcu spodziewamy się wielu gości. Przyjedzie do nas m.in grupa misjonarzy z Kościoła „Victory Outreach” z Niemiec i z Londynu. Mają pragnienie głosić ewangelię na ulicach Łodzi, a także usłużyć na nabożeństwach ewangelizacyjnych, które zorganizujemy – we wtorek w Misji „Nowa Nadzieja” (17.03) i w środę w zborze (18.03). Prosimy o modlitwę w tej sprawie, ale także zachęcamy do czynnego włączenia się do ewangelizacji. Razem z misjonarzami, pastorami z Londynu i Düsseldorfu przyjedzie Polak, Ryszard, który przed laty związany narkotykami wyjechał z Łodzi i znalazł pomoc w domu rehabilitacyjnym prowadzonym przez „Victory Outreach”. Teraz przyjedzie by zaświadczyć o Jezusie i Jego mocy!

Dodaj komentarz